Saturday, 30 June 2012

لیڈر تے ممبر سرائیکی ٻولن تاں کیا تھیسی؟

اساں ہݨ عملاً انڳلش کوں قومی زبان بݨا ݙتے۔ ول تساں ݙسو ، کیا تھییسی؟ سرائیکی کوں سرکاری دفتری تعلیمی عدالتی تے قومی زبان بݨاؤ۔

No comments:

Post a Comment